BizLIVE - Việc ra mắt các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng cũng với việc phát triển kênh phân phối hiện đại đã giúp KDF “lấy lại phong độ”, tăng trưởng mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm.
KDF: “Lấy lại phong độ”, 7 tháng vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (mã KDF) cho biết, 7 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra cho cả năm, với 155 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 3,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng trong tháng 7, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 36,3 tỷ đồng, tăng 409% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần 7 tháng đầu năm 2019 tăng 17% so với cùng kì năm trước, đạt mức 937,7 tỷ đồng. Doanh thu tăng tập trung vào nhóm sản phẩm kem.

KDF cho biết, xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart) tại các thành phố lớn đã giúp KDF mở rộng kênh phân phối và độ phủ. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 40%. Hơn nữa, KDF đã ra mắt các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Ngoài ra, thời tiết năm nay thuận lợi cũng là một trong những yếu tố dẫn đến gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm kem.
 
Lợi nhuận gộp 7 tháng đạt 570,6 tỷ đồng, tăng 35%, mức tăng cao hơn so với mức tăng của doanh thu được cho là do ngoài việc tập trung vào nhóm sản phẩm cao cấp Celano đến từ việc KDF đạt được lợi thế về quy mô.
Bên cạnh đó, nhờ việc tái cấu trúc bán hàng và quản lý giúp lợi nhuận trước thuế đạt 155 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm mà đại hội đồng cổ đông 2019 đặt ra là 150 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN