BizLIVE - Hơn 55 triệu cổ phần IDICO đã được bán hết trong phiên đấu giá sáng ngày 05/10/2017, thu về hơn 1.324 tỷ đồng. Giá đấu thành công cao nhất là 28.600 đồng/cổ phần và giá đấu thành công thấp nhất 23.200 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân  đạt 23.940 đồng/cổ phần.

IPO IDICO: Nhà đầu tư nước ngoài mua đến 74,8% lượng cổ phần chào bán
Sáng ngày 05/10/2017, 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) được đưa ra đấu giá lần đầu (IPO), với giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phần, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Kết quả, giá đặt mua cao nhất 28.600 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất 18.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 30 triệu cổ phiếu giá 19.100 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư đặt mua 30 triệu cổ phiếu nói trên đến từ đại lý HSC.
Giá đấu thành công cao nhất là 28.600 đồng/cổ phần và giá đấu thành công thấp nhất 23.200 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân  đạt 23.940 đồng/cổ phần.
Khối lượng cổ phần bán được 55.305.500 cổ phần (100% khối lượng đem ra đấu giá), trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài là  41.354.386 cổ phần, tương đương 74,8% lượng cổ phần chào bán.
Tổng nhà đầu tư trúng giá có 116 nhà đầu tư, trong đó tổ chức có 35 tổ chức. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 1.324 tỷ đồng.
Theo đề án, sau cổ phần hóa IDICO sẽ có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phần. Trong đó, Nhà nước nắm 108 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ; có 1,69 triệu cổ phần bán ưu đãi bán cho người lao động, chiếm 0.54% VĐL; còn 55,3 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai (tương ứng tỷ lệ 18.44% vốn điều lệ); và chào bán 135 triệu cổ phần (45% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược. IDICO dự kiến sẽ thực hiện niêm yết trên Sàn chứng khoán TPHCM (HOSE) trong năm 2018.

IDICO dự kiến trong 3 năm tới, tốc độ tăng trưởng trung bình về cả doanh thu và lợi nhuận là 15%/năm.

HỒNG QUÂN