BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Hà Đô Group ghi nhận 1.832 tỷ đồng doanh thu thuần và 502 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 39% và 35% so với cùng kỳ.

Hụt thu từ bất động sản, lợi nhuận quý 2/2021 của Hà Đô Group (HDG) giảm 93%
Kết quả kinh doanh ảm đạm trong nửa đầu năm chủ yếu do mảng bất động sản giảm 54%

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 478 tỷ đồng, giảm đến 75% so với cùng kỳ do doanh thu kinh doanh bất động sản sụt giảm.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 50% so với cùng kỳ lên mức 39 tỷ đồng trong khi khoản chi phí tài chính gần như đi ngang và dừng ở mức 104 tỷ đồng. Các chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ đều tăng trong đó đáng chú ý chi phí bán hàng tăng đột biến từ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ lên 89 tỷ đồng quý 2/2021.

Sau khi trừ chi phí và ghi nhận thu nhập khác, Hà Đô Group lãi ròng gần 101 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 33 tỷ đồng, giảm đến 93% so với quý 2/2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Hà Đô Group ghi nhận 1.832 tỷ đồng doanh thu thuần và 502 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 39% và 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ gần 355 tỷ đồng, giảm 44% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Hà Đô Group đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 4.863 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.254 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa năm, công ty mới thực hiện được 38% mục tiêu về doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Kết quả kinh doanh ảm đạm trong nửa đầu năm chủ yếu do mảng bất động sản giảm 54% khi Hà Đô Group bàn giao ít căn hộ tại dự án Hado Centrosa so với cùng kì năm ngoái. Ngược lại, mảng năng lượng tiếp tục tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu 502,6 tỷ, tăng 47% nhờ vào sự ổn định của các nhà máy điện.

Thời điểm 30/06, tổng tài sản của Hà Đô Group đạt 14.774 tỷ đồng, tăng 6,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh 33% so với đầu năm lên mức 5.935 tỷ đồng, chiếm tới 40% tổng tài sản chủ yếu nằm tại dự án khu nghỉ dưỡng Bảo Đại, dự án thủy điện Sông Tranh 4, dự án Hà Đô Centrosa Garden, dự án điện gió 7A, Dự án thủy điện Dắc Mi,...

THANH HÀ