BizLIVE - Giá trị các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của tháng 4 đã bằng hơn 40% lũy kế từ đầu năm.
Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt sôi động trong tháng 4/2020
Ảnh minh họa.
Với tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang rất nỗ lực huy động vốn để sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong tháng 4, giá trị các đợt phát hành đã bằng hơn 40% lũy kế từ đầu năm.
 Cập nhập của VMBA.
Trong báo cáo thị trường trái phiếu tháng 5 của Hiệp Hội Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam (VBMA), lũy kế đã có 475 đợt đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong đó có 435 đợt phát hành. Giá trị phát hành lên tới 70 nghìn tỷ đồng.
Riêng tháng 4, đã có 131 đợt phát hành với giá trị các đợt phát hành đạt trên 40% tổng giá trị lũy kế từ đầu năm 2020.

Theo thống kê, kỳ hạn 3 năm được phát hành với giá trị lớn nhất nhờ sự tham gia của một số tổ chức như VP Bank, Sovico. Ngoài ra, cũng cần lưu ý tới sự tham gia của Masan với đợt phát hành 3.000 tỷ đồng ra công chúng. Đây là khoản vay với lãi suất thả nổi, kỳ trả lãi đầu tiên lãi suất 10%.

Theo thống kê hầu hết các đợt phát hành là riêng lẻ; khối Ngân hàng, Công ty chúng khoán đi vay với lãi suất 5-8%. Trong khi đó, với khối doanh nghiệp, mức lãi suất biến động 10-11%.
Tổ chức tín dụng vẫn là nhóm có quy mô phát hành riêng lẻ lớn nhất. Kế đến là doanh nghiệp Bất động sản.
Trước đó, năm 2019 được đánh giá là một năm lịch sử của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam. Theo SSI Research, trong năm 2019, có 211 doanh nghiệp chào bán tổng cộng 300.588 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 807 đợt phát hành. Tổng số trái phiếu phát hành cả năm là 280.141 tỷ đồng, tương đương 93,2% giá trị chào bán và tăng 25% so với năm 2018.

MAI HƯƠNG