BizLIVE - Vừa bán ra thành công 300 nghìn cổ phiếu, bà Thanh Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị HLD lại đăng ký bán tiếp 100 nghìn cổ phiếu, Công nghệ Tiên Phong nâng mức sở hữu tại GLT lên 48%... 
HLD, DHT, GLT: Cổ đông nội liên tiếp thực hiện giao dịch
ông ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng quản trị, đã mua thành công 259.400 cổ phiếu GLT trên tổng số 550.000 cổ phiếu đăng ký trước đó.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Hudland (mã HLD) thông báo về giao dịch của bà Nguyễn Thanh Hương - Ủy viên HĐQT. Sau khi bán ra thành công 300 nghìn cổ phiếu, bà Hương tiếp tục đăng ký bán thêm 100.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, lượng sở hữu của bà Hương giảm từ 1,2 triệu xuống còn 1,1 triệu cổ phiếu. Được biết mục đích bán ra là để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Dự kiến giao dịch bắt đầu từ 6/1 đến 27/1/2014 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT): Ông Lê Xuân Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc đã mua vào thành công 73.700 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 371.915 cổ phiếu lên 445.615 cổ phiếu, ứng với 7,09% cổ phần DHT.

Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn cầu (mã GLT): Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng quản trị, đã mua thành công 259.400 cổ phiếu GLT trên tổng số 550.000 cổ phiếu đăng ký trước đó.

Trước giao dịch, Công nghệ Tiên Phong nắm giữ 4.146.349 cổ phiếu GLT. ứng với 45,18% vốn. Sau khi mua vào thành công, cổ đông này sở hữu 4.405.749 cổ phiếu, tương đương  với 48% cổ phần.

Giao dịch được thực hiện từ 6/12 đến 31/12/2013.

HOÀNG ANH