BizLIVE - Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 277/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Hùng, người liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà.
HHG: Người liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát bị phạt 22,5 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 277/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Hùng, địa chỉ: xã Vũ Ninh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:
Phạt tiền 22,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch và báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.
Ngày 23/06/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) nhận được thông báo của ông Dương Văn Hùng – người liên quan đến ông Dương Đức Cường, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hoàng Hà (mã chứng khoán: HHG) đăng ký giao dịch mua 150.000 cổ phiếu HHG từ ngày 16/06/2016 đến ngày 15/07/2016.
Theo công bố thông tin của SGDCK HN, ông Hùng được thực hiện giao dịch từ ngày 28/06/2016 đến ngày 15/07/2016. Tuy nhiên, từ ngày 16/06/2016 đến ngày 21/06/2016, ông Hùng đã thực hiện mua 124.700 cổ phiếu HHG và đến ngày 28/07/2016, SGDCK HN mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Hùng.

BẢO NGỌC