BizLIVE - Handico sẽ đấu giá 564.480 cổ phần của CT18 với giá khởi điểm 21.000 đồng/cổ phần.
Handico sắp thoái hết vốn tại CT18
Ảnh minh họa
Ngày 02/01/2018, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) sẽ thực hiện bán đấu giá 564.480 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 10,72% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18 (CT18).
Giá đấu khởi điểm 21.000 đồng/cổ phần, dự kiến Handico thu về hơn 11,85 tỷ đồng nếu thành công. Handico là một trong những cổ đông sáng lập CT18.
CT18 có vốn điều lệ 52,6 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư…
Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần nhất 2015 và 2016 cho thấy có sự cải thiện thông qua các chỉ số như: ROE năm 2015 là 2,35% thì năm 2016 là 5,25%. ROA năm 2015 là 0,35% thì năm 2016 là 0,77%.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần tăng mạnh từ 2,32% năm 2015 lên 8,8% năm 2016.
Các chỉ tiêu tài chính của CT18 năm 2015 - 2016.
Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của CT18 đạt 625 tỷ đồng. Nợ phải trả 543 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn là 517 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 81 tỷ đồng. Vốn điều lệ 52,6 tỷ đồng.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 47 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 50 tỷ đồng cùng kỳ 2016. Giá vốn hàng bán là 44 tỷ đồng, cùng kỳ 2016 là 45 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 27% so với 4,4 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Tuy nhiên, doanh thu tài chính đạt 8,4 tỷ đồng khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 5,6 tỷ đồng lũy kế 9 tháng 2017.
Lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng, tăng 45% so với 4,4 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Dự kiến, năm 2017 CT18 đặt kế hoạch doanh thu 62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2017, CT18 đã vượt chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế tới 82%.

HOÀNG ANH