BizLIVE -

Việc phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu với mục đích trả cổ tức cho cổ đông.

Hải Phát Invest phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 15%
Ảnh minh họa.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã HPX) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo đó, HPX quyết định phát hành thêm gần 30 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%.
Đối tượng phát hành cổ phiếu là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Dự kiến, giá trị phát hành thêm tương đương khoảng gần 300 tỷ đồng. Như vậy, sau khi phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của HPX sẽ tăng lên 2.299 tỷ đồng.
Việc phát hành cổ phiếu sẽ được diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Theo báo cáo tài chính, quý III/2019, HPX đạt doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 480 tỷ và 33,7 tỷ, tăng 1.800% và 1.518%. Theo giải trình, khoản lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ do sự đóng góp của các công ty con mới đi vào hoạt động.
Giá vốn bán hàng tăng 9.831% do giá vốn kinh doanh bất động sản tăng từ 837 triệu đồng lên hơn 336 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng 516% do lãi tiền vay tăng lên hơn 6 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.643 tỷ và 127,3 tỷ đồng, tăng 208% và giảm 26% so với cùng kỳ 2018. Sau 9 tháng, công ty thực hiện 38% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận. 
Theo báo cáo, đến ngày 30/9, tổng tài sản 7.424 tỷ, giảm nhẹ so với con số 7.554 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 4.594 tỷ đồng. Tổng nợ là 4.708 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn là hơn 3.100 tỷ đồng.

VÂN PHONG