BizLIVE - “Nguyên nhân chủ yếu do trích dự phòng nợ phải thu Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai – Kon Tum và CTCP Thể Thao Hoàng Anh Gia Lai”, HAG giải trình về lỗ kinh doanh.
HAGL lý giải lỗ 6 tháng hơn 278 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoáng sản và bóng đá
Tập đoàn HAGL của bầu Đức lỗ hơn 278 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 và hiện đang kiến nghị với cơ quan Nhà nước về cách tính thuế.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) mới công bố thông tin giải trình khoản lỗ, biến động kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán trên BCTC tổng hợp bán niên 2019 đã được soát xét.

Theo đó, lỗ sau thuế của công ty trong 6 tháng đầu năm 2019 là hơn 278 tỷ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh hơn 402 tỷ đồng và lãi khác hơn 124 tỷ đồng. Trong lỗ từ hoạt động kinh doanh có khoản lỗ hơn 538 tỷ đồng chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 444 tỷ đồng.

“Nguyên nhân chủ yếu do trích dự phòng nợ phải thu Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai – Kon Tum và Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai”, HAG giải trình về lỗ từ hoạt động kinh doanh.

HAGL mới CBTT giải trình lỗ kinh doanh và ý kiến kiểm toán về BCTC soát xét.  

Trong báo cáo soát xét bán niên, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng lớn với số tiền hơn 2.162 tỷ đồng. HAG  nêu nguyên nhân chủ yếu do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho tập đoàn.

“Chúng tôi tin rằng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ”, HAG cho biết.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp đã được trích lập vào BCTC tổng hợp của cac năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2018 là gần 143 tỷ đồng liên quan đến Nghị định 20 quy định về quản lý thuế đối với các DN có giao dịch liên kết, được Chính phủ ban hành ngày 24/2/2017 và có hiệu lực vào ngày 1/5/2017. Đồng thời, trong kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2019, Ban giám đốc công ty cũng quyết định không ghi nhận thêm chi phí dự phòng liên quan đến chi phí thuế ước tính số tiền là hơn 95 tỷ đồng nếu áp dụng Nghị định 20.

Theo đánh giá của Ban giám đốc công ty, quy định tại khoản 3, điều 8 của Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trong thực tiễn và chưa đúng bản chất của nghị định là chống chuyển giá. Ban giám đốc HAG vẫn đang trao đổi và kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh hay thay đổi Nghị định 20.

HAG nêu tiến trình làm việc của tập đoàn này với cơ quan Nhà nước gồm, ngày 11/12/2017, tập đoàn gửi văn bản số 115 đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục thế và Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc của công ty về việc xác định tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trong kỳ.

Ngày 28/12/2018, theo biên bản về việc xử lý kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu số tiền thuế TNDN và tiền phạt đối với HAG dựa trên việc tính toán lại thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn của Nghị định 20 với số tiền là hơn 106 tỷ đồng. Công ty đã nêu lên kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII xem xét lại và không truy thu thuế TNDN nói trên.

Ngày 29/3/2019, trong công văn số 76 trả lời cho công văn số 2812 ngày 28/12/2018 của HAGL, Kiểm toán Nhà nước trình bày quan điểm tính thuế TNDN của Kiểm toán Nhà nước là theo hướng dẫn của Nghị định 20 về mức lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN, đồng thời, đề nghị tập đoàn kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét.

Ngày 17/6/2019, trong công văn số 1706 công ty đã gửi kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét những điều bất hợp lý tại khoản 3, điều 8 của Nghị định 20.

Ngày 1/8/2019, theo công văn số 3003 của Tổng Cục thuế trả lời công văn 1706 của HAG, Tổng Cục thuế đã phản hồi rằng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Nghị định 20 và Tổng Cục thuế cũng đã nghiên cứu, tổng hợp để tham mưu với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, Tổng Cục thuế tiếp tục nghiên cứu kiến nghị, đề xuất của công ty để trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 20 cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành tư ngày 1/7/2020.

HAG nêu, tại ngày lập BCTC tổng hợp soát xét bán niên 2019, Nghị định 20 vẫn chưa được sửa đổi hoặc thay thế và Ban giám đốc tập đoàn vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan Nhà nước về vấn đề này. Tuy nhiên, dựa vào các thông tin hiện có về các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và thông qua các phương tiện đại chúng, tập đoàn tin chắc rằng Nghị định 20 sẽ được sửa đổi trong thời gian sớm nhất.

HUYỀN TRÂM