BizLIVE -

Nhờ khoản tiền gửi khổng lồ, VNPT thu về gần 2.700 tỷ đồng doanh thu tài chính qua đó đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong năm 2020.

Gửi ngân hàng hơn 40.000 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày VNPT tạo ra hơn 138 tỷ đồng doanh thu
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020 với doanh thu hợp nhất giảm 3% xuống gần 50.515 tỷ đồng, tương ứng doanh thu trung bình mỗi ngày hơn 138 tỷ đồng. Lợi nhuận của VNPT không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Covid-19 với lãi ròng đi ngang ở mức 5.717 tỷ đồng.

Đối với công ty mẹ VNPT, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 lần lượt đạt 40.644 tỷ đồng và 4.432 tỷ đồng. Phần còn lại là do ba công ty con bao gồm Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media), Công ty TNHH MTV Cáp quang và Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) đóng góp.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản hợp nhất của VNPT lên đến hơn 99.238 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 40.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng tài sản chủ yếu là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn. Nhờ đó, tập đoàn này thu về gần 2.700 tỷ đồng doanh thu tài chính (phần lớn là lãi tiền gửi) qua đó đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong năm 2020.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2020 là hơn 29.900 tỷ đồng, giảm 3,6% so với thời điểm đầu năm trong khi vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 2% lên gần 69.300 tỷ đồng. Khoản nợ ngắn hạn chiếm 92% tổng nợ phải trả đạt hơn 27.400 tỷ đồng, phần còn lại là nợ dài hạn.

Năm 2021, VNPT lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất công ty mẹ đạt 45.165 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 5.356 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Tập đoàn này đặt ra mục tiêu cho thuê bao di động thực tăng là 400.000 thuê bao và thuê bao Internet băng rộng cố định thực tăng lần lượt là 1 triệu thuê bao trong năm 2021.

THANH HÀ