BizLIVE - Dự kiến ngày 29/12 Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
Gói giải cứu 12.000 tỷ đồng được thông qua, Vietnam Airlines chuẩn bị họp đại hội cổ đông
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA, mã HVN) mới đưa ra nghị quyết về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội là ngày 25/12 và ngày tổ chức dự kiến là 29/12/2020.

Mới đây Quốc hội đã thông qua việc giải cứu Vietnam Airlines với gói giải cứu lên đến 12.000 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, 4.000 tỷ đồng Chính phủ sẽ đứng ra bảo lãnh cho Vietnam Airlines vay ngân hàng thương mại với lãi suất tái cấp vốn là 0% tức gián tiếp hỗ trợ cho Vietnam Arilines mỗi năm 160 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng tăng vốn thông qua chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được VNA đặt ra tại ĐHĐCĐ là doanh thu hợp nhất đạt 40.586 tỷ đồng, giảm 60% so với thực hiện 2019. Lỗ sau thuế là 15.177 tỷ đồng trong khi năm 2019 lã 2.517 tỷ đồng.  

Được biết, kế hoạch kinh doanh dựa trên ước tính Tổng công ty sẽ tạm dừng khai thác các đường bay đi châu Âu và Australia hết năm 2020. Năm 2020, số lượng khách vận chuyển dự kiến 14,5 triệu khách, giảm 36,8% và số lượng khách luân chuyển là 16,2 tỷ khách/km, giảm 57%. Số lượng hàng hóa là 204.800 tấn.

Đồng thời dựa trên phương án được vay 12.000 tỷ đồng của Chính phủ thời hạn 3 năm và VNA chưa thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2020.

9 tháng đầu năm 2020, VNA ghi nhận 32.564 tỷ doanh thu, giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Vietnam Airlines báo lỗ ròng hơn 10.471 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, nguồn lực tài chính của Vietnam Airlines cũng đang có nhiều vấn đề. Cụ thể, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.743 tỷ đồng về 802 tỷ đồng, tiền gửi ngắn hạn cũng giảm từ 3.579 tỷ đồng xuống còn 656 tỷ đồng. Phải thu khách hàng cũng giảm từ 4.367 tỷ đồng xuống còn 1.958 tỷ đồng. Vietnam Airlines cũng tăng vay nợ ngắn hạn lên 11.684 tỷ đồng gấp đôi đầu kỳ.

Dòng tiền kinh doanh của Vietnam Airlines âm hơn 6.269 tỷ đồng.

BẢO VY