BizLIVE -

Doanh thu quý I/2020 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, đạt 1.082 tỷ đồng chủ yếu đến từ mảng bất động sản và năng lượng.

Giá vốn tăng cao, Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi quý I/2020 giảm 12%
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với các chỉ tiêu kinh doanh chính biến động trái chiều.

Trong kỳ, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 1.082 tỷ đồng, tăng đến 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 68%, đạt 734 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 171 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 16%.

Giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp giảm từ 47% xuống 39% tương ứng lợi nhuận gộp đi ngang so với cùng kỳ ở mức 423 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, Hà Đô lãi ròng 233 tỷ đồng, giảm 12% so với quý I/2019 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 182 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14,232 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Tồn kho cuối kỳ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản nhưng đã giảm hơn 16% so với đầu kỳ, xuống mức 2.934 tỷ đồng chủ yếu là do giảm bất động sản đang xây dựng.

Nợ vay tài chính ở mức cao với 6.060 tỷ đồng, tương đương 43% tổng tài sản trong đó chủ yếu là nợ dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được đến 31/3 đạt gần 1.274 tỷ đồng bên cạnh 51 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ