BizLIVE -

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 15,6% so với cùng kỳ đạt hơn 400 tỷ đồng qua đó hoàn thành 95% mục tiêu cả năm 2020.

Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi tăng 68% quý III/2020
Ảnh minh họa.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần tăng 38% lên 1.238 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn khiến biên lãi gộp được cải thiện từ 28,2% lên 34,3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 424 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Cùng với sự gia tăng doanh thu, các chi phí phát sinh trong kỳ cũng tăng mạnh. Theo đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi lên 202 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng cũng tăng gần 21% lên 37,1 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Nhựa Tiền Phong báo lãi sau thuế quý III gần 138 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhựa Tiền Phong nhích nhẹ lên mức 3.394 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 15,6% lên hơn 400 tỷ đồng, lãi ròng sau thuế thu về 342 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Năm 2020, Nhựa Tiền Phong đặt kế hoạch doanh thu 5.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 470 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành được 66,5% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Thời điểm 30/9, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đã giảm gần 9% so với đầu năm xuống 4.416 tỷ đồng chủ yếu do giảm tiền mặt và tồn kho. Tương ứng, nợ vay tài chính cũng giảm từ 1.494 tỷ đồng xuống 1.042 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.

THANH HÀ