BizLIVE -

Doanh thu 9 tháng của Pomina đạt 10.106 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ tuy nhiên lãi ròng sau thuế lại giảm 22% xuống còn 401 tỷ đồng, mới thực hiện 8% kế hoạch năm.

Giá nguyên vật liệu biến động, Thép Pomina báo lãi quý III giảm 9 lần so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Thép Pomina (mã POM) ghi nhận doanh thu thuần tăng 7,5% so với cùng kỳ lên mức 3.470 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng mạnh khiến lãi gộp trong kỳ giảm xuống còn 116 tỷ đồng, bằng 1/3 so với quý III năm trước.

Hoạt động tài chính báo lỗ 48,5 tỷ đồng khi doanh thu và chi phí đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng nhẹ đồng thời Pomina cũng phát sinh lỗ khác 1,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 2,8 tỷ đồng. Kết quả quý III, Pomina thu được 27 tỷ đồng lãi sau thuế chỉ bằng 1/9 số lãi cùng kỳ năm 2017.

Theo lý giải của Pomina, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh này là do quý III là mùa xây dựng thấp điểm nên sản lượng bán giảm, giá nguyên vật liệu biến động.

Tính chung 9 tháng, Pomina ghi nhận 10.106 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,3% nhưng chỉ thu về 401 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, giảm 22% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 399,8 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.146 đồng.

Năm 2018, Pomina đặt mục tiêu đạt 12.500 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, Pomina đã thực hiện 80,8% kế hoạch doanh thu và 80,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 8.216 tỷ, tăng thêm 554 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm trong đó 61% là tài sản ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 374 tỷ đồng lên 3.114 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho giảm hơn 400 tỷ về 1.512 tỷ đồng. Khoản mục tăng mạnh nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tăng từ 32,6 tỷ lên 775,8 tỷ đồng chủ yếu phục vụ dự án nhà máy tôn Pomina.

Sau 9 tháng đầu năm, nợ dài hạn toàn bộ là nợ vay tài chính đã tăng 338 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn lại giảm 192 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn thời điểm cuối kỳ đã giảm 537 tỷ đồng so với đầu năm tuy nhiên tổng nợ vay tài chính của Pomina vẫn ở mức trên 4.129 tỷ đồng, chi phí lãi vay trong kỳ lên tới 150 tỷ đồng.

THANH HÀ