BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế của Đường Quảng Ngãi (QNS) giảm 13% xuống 320,56 tỷ đồng.
Đường Quảng Ngãi: Thời tiết và dịch bệnh khiến lợi nhuận quý II giảm 13%
Theo BCTC quý II/2020, doanh thu thuần của QNS giảm 12% xuống 1.824,27 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp bán hàng giảm 7% xuống 607,64 tỷ đồng.
Về chi phí, chi phí bán hàng vẫn tăng 10% lên 149.704 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ cùng kỳ đạt 80,95 tỷ đồng. Còn hoạt động tài chính cũng không có nhiều đột biến so với cùng kỳ.
Kết quả lợi nhuận sau thuế của QNS giảm 13% xuống 320,560 tỷ đồng. Theo giải trình từ QNS, trong quý II/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tiêu thụ. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy giảm 9%, sản phẩm bánh kẹo Biscafun giảm 4%...
Cùng với đó, thời tiết trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong năm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vùng nguyên liệu mía vụ 2019-2020, làm cho hiệu quả hoạt động sản xuất đường RS, điện sinh khối của QNS giảm so với cùng kỳ.
Tính chung 6 tháng, doanh thu thuần của QNS giảm 20% lên 3.248,751 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống 437,227 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch cả năm.
Dù kinh doanh gặp khó khăn, QNS vẫn có tới 339 tỷ đồng tiền mặt cùng 2.057 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (giảm 23% so với đầu năm).

MAI HƯƠNG