BizLIVE - Các giao dịch của công ty với tổ chức Taisho và công ty con của cổ đông này có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giao dịch nhỏ hơn 25% tổng tài sản, tức khoảng 1.134 tỷ đồng.
Dược Hậu Giang biến động lãnh đạo, chấp thuận giao dịch có thể lên đến hơn 1.000 tỷ  liên quan đến Taisho
DHG chấp thuận các giao dịch liên quan Taisho với giá trị có thể lên tới 25% tổng tài sản.

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố thông tin nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi một số vị trí lãnh đạo và chấp thuận giao dịch có liên quan giữa công ty với cổ đông lớn.

Cụ thể, công ty bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ kiêm Giám đốc Chuỗi cung ứng kể từ ngày 1/8. Ông Tomoyuki Kawata thay cho ông Atsushi Toyoshima.

DHG cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Chương vào vị trí Giám đốc Sản xuất thay cho bà Nguyễn Ngọc Diệp. Bà Nguyễn Ngọc Diệp được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng. Công ty cũng tuyển dụng mới ông Trần Duy Hưng làm Giám đốc Marketing.

HĐQT cũng chấp thuận các giao dịch có liên quan giữa DHG với Taisho và Công ty con Taisho gồm Taisho Pharmaceutical; Taisho Việt Nam; Taisho Philippines; Taisho Taiwan; Taisho Hongkong; Hoe Pharmaceuticals Sdn Bhd, Malaysia với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 25% tổng tài sản của công ty tính theo BCTC quý gần nhất. Điều kiện là các giao dịch được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Taisho hiện là cổ đông lớn nhất nắm 51,01% tại Dược Hậu Giang, xếp trên Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 43,31%.

Theo BCTC quý 2/2021 mới công bố, tính đến 30/6 vừa qua, tổng tài sản của Dược Hậu Giang là hơn 4.537 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm do tăng tiền gửi ngân hàng và hàng tồn kho.

Như vậy, HĐQT DHG chấp thuận cho các giao dịch của công ty với tổ chức Taisho và công ty con của cổ đông này có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giao dịch nhỏ hơn 25% tổng tài sản, tức khoảng 1.134 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ 2020; lãi sau thuế 200,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần công ty đạt 1.965 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt gần 405 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 6 tháng đầu năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 49% mục tiêu doanh thu cả năm và 55% lợi nhuận cả năm.

Chốt phiên hôm nay 2/8, giá cổ phiếu DHG ở mức 93.900 đồng/CP, tăng nhẹ so với phiên cuối tháng 7.

HUYỀN TRÂM