BizLIVE -

Lỗ sau thuế ở mức 1.609 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn đạt 253 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần năm trước.

Doanh thu xuống thấp nhất trong hơn 10 năm, HAGL ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 1.743 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh tới 44%, xuống 603 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu trái cây giảm 226 tỷ đồng do không còn hợp nhất doanh thu từ nhóm Công ty Đông Dương và Công ty TNHH MTV Cao su Tây Nguyên.

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 82 tỷ đồng trong khi doanh thu từ bán mủ cao su cũng giảm 67 tỷ đồng và không phát sinh khoản thu 102 tỷ đồng từ việc bán ớt, bán bò và bất động sản như cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 8% nhờ lãi cho vay các công ty khác và thanh lý khoản đầu tư trong khi chi phí tài chính chiếm tới 349 tỷ đồng do lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng mạnh lần lượt 59% và 68% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, khoản mục chi phí khác bất ngờ tăng mạnh 118% lên 282 tỷ đồng do thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cao su nhằm chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái khiến HAGL ghi nhận lỗ khác 271 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL báo lỗ quý trước thuế IV/2019 512 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 349 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ghi nhận 343 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn đạt 56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 170 tỷ đồng.

Tính chung năm 2019, HAGL ghi nhận 2.082 tỷ đồng doanh thu, giảm 61% so với năm trước và là mức thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Lỗ trước thuế 1.743 tỷ đồng do chi phí lãi vay, chi phí chuyển đổi vườn cây và đánh giá lại tài sản lớn, mức lỗ lớn nhất từ trước đến nay. Lỗ sau thuế ở mức 1.609 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn đạt 253 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần năm trước.

Đến hết năm 2019, tổng tài sản của HAGL đạt 38.600 tỷ đồng, giảm hơn 9.500 tỷ đồng (20%) so với đầu kỳ. Trong năm qua, HAGL đã thanh lý các mảng kinh doanh như bất động sản, thủy điện và chỉ còn tập trung vào trồng cây ăn trái.

Song song với đó, nợ vay của HAGL đã giảm được hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 3.200 tỷ đồng và vay dài hạn giảm khoảng 3.800 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi vay trong năm 2019 đã giảm 20% so với năm 2018, xuống 1.220 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL còn tích lũy được 354 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 3.264 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 282 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ