BizLIVE -

Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, PV Coating đã hoàn thành được 63% kế hoạch doanh thu đồng thời vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020.

Doanh thu tăng gần 60 lần, PV Coating (PVB) báo lãi đột biến gần 49 tỷ đồng trong quý I/2020
Ảnh minh họa.

CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating – mã PVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 383,4 tỷ đồng, gấp gần 60 lần so với con số 6,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ hợp đồng bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt và một số khách hàng ngoài ngành khác như Nippon Steel, CSWind, Lilama....

Hợp đồng bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 trị giá 980 tỷ đồng đã giúp cải thiện kết quả kinh doanh của PV Coating trong quý cuối năm 2019. Theo kế hoạch, trong tháng 1/2020, PV Coating sẽ bàn giao lô ống thành phẩm tuyến ống bờ và tháng 4/2020 sẽ bàn giao lô ống thành phẩm tuyến ống biển đầu tiên. Dự kiến đến tháng 8/2020, PV Coating sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh xuống còn chưa đến 1 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi tiền cho vay đồng thời phát sinh 2 tỷ đồng chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 54% lên mức 10,8 tỷ đồng. Kết quả, PV Coating thu về 48,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, khả quan hơn rất nhiều so với số lỗ 12 tỷ đồng trong quý I/2019.

Năm 2020, PV Coating đặt mục tiêu đạt 608,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 48,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 55% và 30% so với thực hiện của năm 2019. Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, PV Coating đã hoàn thành được 63% kế hoạch doanh thu đồng thời vượt mục tiêu lợi nhuận.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV Coating được xây dựng trên cơ sở hợp đồng bọc ống dự án Nam Côn Sơn điều chỉnh, dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt và một số dự án sơn chống ăn mòn cho khách hàng ngoài ngành như Nippon Steel, CSWind, Vietnam Engnery...

Ngoài ra, trong các tháng cuối năm 2020, PV Coating sẽ tập trung phát triển dịch vụ thi công ngoài ngành như bọc bảo ôn đường ống công nghệ và bồn bể; Rubber Lining chống ăn mòn cho đường ống hóa chất, gia công bồn bể/kết cấu thép… để duy trì việc làm.

THANH HÀ