BizLIVE -

Năm 2020, NT2 lên kế hoạch sản lượng điện 4.500 triệu kWh, tổng doanh thu 7.177,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 20%.

Doanh thu sụt giảm, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi quý I/2020 đi ngang so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với doanh thu thuần đạt 1.723 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh với 13% khiến lợi nhuận gộp tăng 30,5% so với quý I/2019, đạt 244,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh tới 78% xuống còn 4,7 tỷ đồng do cùng kỳ có lãi tỷ giá. Hoạt động khác lỗ 4,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 37 tỷ đồng tuy nhiên các chi phí phát sinh trong kỳ đều được tiết giảm. Kết quả, NT2 báo lãi sau thuế 179 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý I/2019.

Năm 2020, NT2 lên kế hoạch sản lượng điện 4.500 triệu kWh, tổng doanh thu 7.177,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 20%. Với kết quả đạt được trong quý I, công ty đã hoàn thành được 24% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận.

Thời điểm kết thúc quý I, quy mô tổng tài sản của NT2 không biến động nhiều so với đầu năm, ở mức 7.575 tỷ đồng tuy nhiên cơ cấu có sự thay đổi đáng kể. Khoản tiền, tương đương tiền giảm mạnh từ 451 tỷ đồng xuống 59 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu lại tăng tới 44% lên 2.106 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản.

Ngoài ra, NT2 còn tích lũy được 1.290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phối bên cạnh 137 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ