BizLIVE -

Riêng trong quý II, doanh thu của Vĩnh Hoàn giảm 9,6% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 13% so với cùng kỳ, lên mức 449 tỷ đồng.

Doanh thu giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi bán niên tăng 56% nhờ thoái vốn
Ảnh minh họa.

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với các chỉ tiêu kinh doanh biến động trái chiều so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong kỳ Vĩnh Hoàn tạo ra 2.024 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng giảm 7% xuống còn 428 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh lên 148 tỷ, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ bán các khoản đầu tư trong khi chi phí tài chính được tiết giảm mạnh từ hơn 94 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh trong kỳ tăng không đáng kể giúp Vĩnh Hoàn báo lãi trước thuế tăng 13% lên 449 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận 3.813 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,7% so với cùng kỳ nhưng báo lãi trước thuế tăng mạnh 56% lên 795 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 699 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch cả năm 2019.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ở mức 6.246 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm chủ yếu là tồn kho, các khoản phải thu và tiền gửi.

Trong đó, tồn kho chiếm 42% tài sản ngắn hạn với 1.874 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 29% với 1.286 tỷ đồng lần lượt tăng 35% và 36% so với đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm tăng mạnh 83% lên 1.109 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ cũng giảm 546 tỷ đồng so với đầu năm xuống 1.737 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản trong đó nợ vay tài chính chiếm 57%, giảm 22% so với đầu năm. Ngoài ra, Vĩnh Hoàn cũng tích lũy được gần 3.362 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ