BizLIVE -

Dự phòng giảm giá kinh doanh chứng khoán tăng 8,8 tỷ đồng trong khi hoạt động kinh doanh chính gặp nhiều khó khăn, VTJ báo lỗ 11 tỷ đồng sau 6 tháng trong khi nửa đầu năm ngoái vẫn lãi 9,9 tỷ đồng sau thuế.

Doanh nghiệp phân phối thuốc lá duy nhất niêm yết báo lãi giảm kỷ lục
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính bán niên soát xét của CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba (mã VTJ) ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 giảm tới 97,7% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ còn 8,3 tỷ đồng.

Theo giải trình của VTJ, doanh thu sụt giảm là do việc tiếp tục đưa sản phẩm mới ra thị trường nhưng gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh trực tiếp của các sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường đồng thời phải tiếp tục các chính sách hỗ trợ bán hàng trong thời gian ban đầu để sản phẩm thâm nhập thị trường.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng không đáng kể trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 7,3 tỷ đồng do khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh khiến VTJ lỗ 7,3 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 43,5% và 48,5% so với cùng kỳ. Kết quả, VTJ lỗ 11,4 tỷ đồng sau 6 tháng trong khi nửa đầu năm ngoái vẫn lãi 9,9 tỷ đồng sau thuế.

Về tài chính, tổng tài sản thời điểm 30/06 ghi nhận giảm 14,5% so với đầu năm xuống mức 114,8 tỷ đồng trong đó 74,5% là tài sản ngắn hạn. Trong kỳ, VTJ đã thực hiện giảm 74 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng với lãi suất từ 4,8%/năm đến 5,3%/năm để gia tăng các khoản đầu tư tài chính.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm gần 30 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây phát hành ngày 06/01/2017 với kỳ hạn 02 năm, lãi suất kỳ hiện tại 10,73%/năm và 28 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh (2,1 triệu cổ phiếu GTN của CTCP GTN Foods). Với thị giá trên thị trường của cổ phiếu GTN ở mức 9.100 đồng/cổ phiếu tại ngày 29/06, VTJ đang phải trích lập 8,8 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Ngoài ra, VTJ cũng đầu tư 10 tỷ đồng trái phiếu dài hạn do Công ty Mua bán nợ Thế Hệ Mới phát hành ngày 22/06/2018 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10%/năm. Trái phiếu được đảm bảo bằng 10 triệu cổ phiếu GTN thuộc sở hữu của CTCP Invest Tây Đại Dương do CTCP Chứng khoán IB quản lý.

Thời điểm 30/06, vốn chủ sở hữu của VTJ đạt 103 tỷ đồng trong khi nợ phải trả chỉ còn 11 tỷ đồng dù khoản phải trả khác tăng mạnh so với đầu năm do khoản cổ tức năm 2017 phải trả cho cổ đông.

Được biết, ngày 1/8 vừa qua VTJ đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng) cho cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng được chốt ngày 23/7 trước đó.

THANH HÀ