BizLIVE -

Quý I/2020, Coteccons ghi nhận 3.554 tỷ đồng doanh thu và 123,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 16,4% và 35% so với cùng kỳ.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ thi công, Coteccons (CTD) báo lãi quý I/2020 giảm 35%
Ảnh minh họa.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ Coteccons đạt 3.554 tỷ đồng, giảm 16,4% so với cùng kỳ do những khó khăn chung của ngành xây dựng và tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Lợi nhuận gộp giảm 29% xuống 194 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp co lại còn 5,47%.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 14,37% xuống 62,27 tỷ đồng do lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm 14% xuống còn 109 tỷ đồng. Kết quả, Coteccons thu về 123,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Thời điểm kết thúc quý I/2020, tổng tài sản Coteccons đã giảm hơn 8% so với đầu năm xuống mức 14.869 tỷ đồng. Số dư tiền tương đương tiền và tiền gửi giảm 284 tỷ đồng xuống mức 3.759 tỷ đồng, chiếm 1/4 tổng tài sản. Phải thu ngắn hạn cũng giảm 868 tỷ so với đầu năm xuống còn 7.548 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/3, Coteccons đã tích lũy được hơn 1.152 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 3.998 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 3.039 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra, công ty hiện đang nắm giữ 2,96 triệu cổ phiếu quỹ với giá trị ghi sổ hơn 443 tỷ đồng.

THANH HÀ