BizLIVE -

Với sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện uỷ quyền tương ứng 171 triệu cổ phần chiếm 57,02% số cổ phần có quyền biểu quyết nên ĐHĐCĐ của OGC đã không thể thực hiện.

ĐHĐCĐ Tập đoàn Đại dương (OGC) bất thành

Sáng 29/4, CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Tuy nhiên, theo cập nhật đến 9h30’, đại hội ghi nhận sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng hơn 171 triệu cổ phần, chiếm 57,02% số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 65% để có thể tổ chức đại hội. Như vậy, ĐHĐCĐ OGC năm 2021 không đủ điều kiện tiến hành.

Ngay trước thềm ĐHCĐ 2021, nhóm cổ đông sở hữu 51,02% cổ phần OGC (nhiều khả năng là nhóm cổ đông IDS) yêu cầu bổ sung thêm vào chương trình đại hội một số nội dung, bao gồm việc “Yêu cầu HĐQT và Ban TGĐ không được tiến hành việc chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần của Tập đoàn Đại Dương tại OCH”.

“Yêu cầu HĐQT Tập đoàn Đại Dương và người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn Đại Dương hoặc các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương”.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông sở hữu 51,02% cổ phần OGC cũng yêu cầu bổ sung thêm nội dung chương trình họp về việc “Tăng số lượng thành viên HĐQT để nâng cao cơ hội phản biện trong việc ra quyết định của HĐQT”.

Đáp lại, HĐQT OGC đã quyết định trình bổ sung sửa đổi điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông chiếm 51,02% (các nội dung mà nhóm cổ đông này sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được ĐHCĐ chấp thuận).

Tại đại hội lần này, OGC sẽ trình cổ đông về việc thay đổi tên công ty từ Tập đoàn Đại Dương thành CTCP Tập đoàn OGC và thay đổi trụ sở từ số 4 Láng Hạ về 138B Giảng Võ.

Trong năm trước, cổ đông OGC đã không thông qua phương án đổi tên công ty cũng như trụ sở. Thời điểm đó, OGC dự tính chuyển trụ sở về 19 Nguyễn Trãi nhưng năm nay công ty đã thay đổi sang 138B Giảng Võ, đây cũng là địa chỉ một dự án của Văn Phú Invest (VPI).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, OGC dự kiến trình đại hội thông qua các chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 968 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 80% so với thực hiện năm trước.

BẢO VY