BizLIVE - Sáng nay (31/05), CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà – Sudico (mã SJS) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
ĐHĐCĐ Sudico: Vì sao kế hoạch doanh thu tăng mà lợi nhuận lại giảm mạnh?
ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Sudico
Đã qua giai đoạn khó khăn!
Báo cáo tại đại hội, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, năm 2016, SJS đạt doanh thu 497 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch; thu nhập bình quân của nhân viên đạt 15,7 triệu đồng/tháng.
Đối với SJS hợp nhất, doanh thu thuần đạt 528 tỷ đồng, đạt 99,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng. Cổ tức năm 2016 dự kiến bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.
Về công tác tài chính, năm qua SJS tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng (VAMC, DATC, MSB, VAB, Techcombank) nhằm cơ cấu lại các khoản nợ. Cụ thể, năm 2016 công ty đã thanh toán toàn bộ khoản nợ vay 833 tỷ đồng tại MSB, 674 tỷ đồng tại VAB và 33 tỷ đồng tại MB; đồng thời đàm phán thành công việc giảm khoảng 210 tỷ đồng chi phí lãi vay phải trả tại các ngân hàng trên.
Năm 2016, SJS chưa thể hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2010 cho cổ đông. Lãnh đạo của SJS cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2017. Ngoài ra, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2012-2017, ông Hồ Sỹ Hùng cho rằng, đây là một nhiệm kỳ vô cùng khó khăn và đầy thách thức với HĐQT công ty.
“Thời điểm năm 2012, tình hình tài chính của công ty vô cùng khó khăn, tổng dư nợ của Sudico tại các tổ chức tín dụng là 2.700 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 2.100 tỷ đồng và nợ lãi là 600 tỷ đồng. Các khoản vay đều quá hạn, lãi suất vay của các hợp đồng đều ở mức rất cao, từ 24% - 26,5%. Không những thế, Sudico còn nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ cả lương cán bộ nhân viên hơn 100 tỷ đồng, chậm trả lương từ 6 tháng đến 1 năm, công nợ với các nhà thầu dự án tồn động hơn 200 tỷ đồng”, ông Hùng nói.
Về kết quả kinh doanh, trong năm 2011-2012, công ty hoạt động thu lỗ với lỗ lũy kế hơn 304 tỷ đồng, cổ phiếu SJS rơi vào diện kiểm soát và có nguy cơ bị tạm dừng giao dịch. Giá cổ phiếu rớt từ 23.000 đồng/cổ phiếu rớt xuống dưới mệnh giá, còn 9.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp cụ thể, cho tới thời điểm hiện tại, công ty đã bù hết được số lỗ luỹ kế và có lợi nhuận từ năm 2013, tổng dư nợ vay của công ty giảm xuống còn 880 tỷ đồng, cổ phiếu SJS cũng được cải thiện, được giao dịch quanh ngưỡng 30.000 đồng/cổ phiếu.
Vì sao kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh?
Năm 2017, SJS trình cổ đông kế hoạch công ty mẹ với doanh thu 778 tỷ đồng, tăng 56,5% so với thực hiện năm 2016, tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế lại giảm 33,3%, còn 150 tỷ đồng. Tương tự, kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2017 của doanh nghiệp đạt 822 tỷ đồng, tăng 55,7% nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ đạt 142 tỷ đồng, giảm 37,7% so với năm 2016.
Năm nay, SJS sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cam kết tại dự án KĐT mới Nam An Khánh; dự án Văn La, chuẩn bị công tác đầu tư dự án Hòa Hải  -  Đà Nẵng… và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới.
Bên cạnh đó, SJS thực hiện thoái vốn các công ty hoạt động không hiệu quả theo lộ trình, quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi vốn. Đến cuối năm 2016, tổng giá trị đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của SJS khoảng 200 tỷ đồng.
Trả lời chất vấn của cổ đông liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty, ông Trần Anh Đức, Tổng giám đốc Sudico cho biết, trong năm 2016, mặc dù doanh thu của doanh nghiệp ở mức thấp nhưng lợi nhuận cao là do hợp đồng thực hiện từ năm 2015 với Techcombank và Vingroup. Sang năm 2017, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện rà soát loại tổng mức đầu tư, phân bổ lại chi phí hạ tầng dự án. Theo đó, Ban lãnh đạo SJS cho rằng, mức lợi nhuận đưa ra cho năm 2017 là phù hợp và an toàn.
Về cơ cấu doanh thu của năm 2017, Tổng giám đốc SJS cho biết, doanh thu sẽ chủ yếu đến từ dự án Nam An Khánh. “Những gì công ty thực hiện trong năm 2015 và 2016 sẽ được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2017 còn tất cả các dự án triển khai trong năm 2017 sẽ được ghi nhận trong năm 2018”, ông Đức cho biết.

TRẦN THÚY