BizLIVE - Việc mua vào cổ phiếu HQC làm cổ phiếu quỹ với lượng lớn nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Năm 2017, HQC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ Hoàng Quân: Tiền đâu mua 30% cổ phiếu lưu hành làm cổ phiếu quỹ?
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HQC.
Sáng ngày 20/5/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2016, HQC đạt doanh thu thuần 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng. Kinh doanh bất động sản đóng góp đến 88% tổng doanh thu. Theo ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của HQC cho biết, hoạt động kinh doanh năm 2016 không đạt được như kỳ vọng bởi năm 2016 đã xảy ra khủng hoảng cục bộ khi Chính phủ dừng gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, dẫn đến nhà đã giao nhưng khách hàng chưa có đủ tiền để thanh toán, chưa thể nhận nhà trong năm 2016 dù đã có thông báo giao nhà. Vì vậy, HQC bị Công ty kiểm toán từ chối một phần doanh thu ghi nhận của HQC đối với những căn hộ đã sẵn sàng giao và khách hàng có kế hoạch nhận nhà trong tháng 1/2017.
Bên cạnh đó, HQC đã thực hiện hỗ trợ bù lãi suất cho khách hàng vay vốn thương mại để mua nhà tại dự án của HQC, chiết khấu cao cho khách hàng trả tiền sớm hơn kế hoạch thanh toán.
Năm 2017, HQC đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, trong đó, doanh thu đến từ nhà ở xã hội 1.000 tỷ đồng, bất động sản nghỉ dưỡng 200 tỷ đồng, bất động sản vừa ở vừa kinh doanh 200 tỷ đồng, căn hộ thương mại 500 tỷ đồng; KCN và nhà xưởng 100 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, đóng góp của nhà ở xã hội giảm tỷ trọng xuống 50% và tăng tỷ trọng của các nhóm sản phẩm bất động sản khác.
Theo kế hoạch, năm 2017 HQC sẽ bàn giao hơn 8.000 căn nhà ở xã hội, năm 2018 sẽ bàn giao hơn 14.000 căn tại các dự án: HQC Hóc Môn, HOF – HQC Hồ Ngọc Lãm, HQC Bình Trưng Đông, HQC An Phú Tây, HQC Nha Trang….
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, cổ tức kế hoạch 5%. 

Nguồn: HQC 
Để tránh pha loãng cổ phiếu, HQC sẽ không phát hành cổ phiếu và mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành làm cổ phiếu quỹ. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016, tối đa không quá giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trừ đi các khoản trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi công bố thông tin được UBCKNN chấp thuận hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu.
Bên cạnh đó, HQC sẽ mua lại cổ phiếu lô lẻ 11.510 cổ phiếu của các cổ đông làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
Ngoài ra, HQC sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ 2.000 tỷ đồng để triển khai các dự án lớn mà Công ty vừa được chấp thuận đầu tư. Thời gian đáo hạn 1-5 năm. Lãi trái phiếu được HĐQT đàm phán và thỏa thuận.
Đại hội thảo luận
Báo cáo tài chính năm 2016 và quý I/2017 cho thấy khoản phải thu ngắn hạn lên tới 4.000 tỷ đồng, trong đó trả trước cho người bán ngắn hạn là 2.600 tỷ đồng, rất cao. Liệu có dẫn đến mất vốn không? 
Tính đến cuối năm 2016, số dư khoản phải thu khoảng 3.000 tỷ đồng gồm: số phải thu khách hàng gần 700 tỷ đồng (chủ yếu khoản thu khách hàng nhà ở xã hội đến hạn); 2.200 tỷ đồng là trả trước cho người bán – đây là chi phí ứng trước triển khai khoảng 30 dự án (bao gồm dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn tất quyết toán, dự án dở dang….) các công ty này là công ty con, đối tác tín cậy nên không đáng quan ngại về việc mất vốn.  
Về mua cổ phiếu quỹ, HQC không dư giả, dòng tiền đang âm, phải phát hành trái phiếu, nên chăng mua vào cổ phiếu quỹ hay không? 
Trên thực tế, lợi nhuận của HQC năm 2016 sau trích lập chỉ còn khoảng 19 tỷ đồng. Vì vậy, HQC chỉ dùng khoảng 19 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ, tương đương mua được khoảng 6 triệu cổ phần. 
Có hay không lợi ích nhóm, hay là công ty sân sau, chuyển vốn ở HQC?
HQC sẽ có điều chỉnh phù hợp, và nhờ Công ty Ernst &Young tư vấn. Chắc chắn trong năm nay, HQC sẽ giảm vốn, cơ cấu lại các công ty thành viên theo hướng minh bạch hơn, giảm sở hữu chéo, vướng các quy định của Bộ Tài Chính. Khi nào cá nhân tôi còn được tin cậy làm chủ tịch, không có chuyện lợi ích nhóm ở các công ty con và công ty thành viên.
Kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu có khả thi không?
Trước đây chúng ta phát hành trái phiếu chuyển đổi, có sự tự nguyện của các trái chủ - cổ đông. Nhưng kỳ tới đây HQC phát hành trái phiếu nợ. Hiện tổng nợ của HQC chỉ khoảng 800 tỷ đồng, trên tổng vốn chủ sở hữu hơn 4.000 tỷ đồng. HQC được đánh giá có hệ số nợ thấp, nhưng đây lại trở thành trở ngại phát triển của HQC trong làm dự án, rút ngắn thời gian phát triển dự án. Vì vậy, phát hành trái phiếu nợ giúp công ty có nguồn vốn, kêu gọi vốn quốc tế, vốn cá nhân uyển chuyển hơn và đảm bảo thực hiện các dự án một cách hiệu quả.

HỒNG QUÂN