BizLIVE - Năm 2021, Thắng Lợi Group đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 1.000 tỷ, tăng trưởng 103% và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với kết quả đạt được 2020.
ĐHĐCĐ Địa ốc Thắng Lợi: Chủ tịch Gỗ An Cường tham gia HĐQT, niêm yết cổ phiếu trong năm nay
Ông Nguyễn Thanh Quyền, CEO Thắng Lợi tin tưởng năm 2021 công ty sẽ đạt lợi nhuận vượt 100 tỷ.

Nội dung trên được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Địa ốc Thắng Lợi diễn ra chiều ngày 16/4.

Năm 2020, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban lãnh đạo Địa ốc Thắng Lợi đã có những điều chỉnh về định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, tái cấu trúc hệ thống, bổ nhiệm Ban lãnh đạo mới, thành lập thêm 4 công ty thành viên gồm Thắng Lợi Long An, Thắng Lợi Tây Nguyên, Thắng Lợi Miền Nam và Winhouse, kiện toàn thêm hệ sinh thái Thắng Lợi Group với 14 công ty thành viên.

Trong năm, công ty đã triển khai thành công dự án The Sol City – Thành phố vệ tinh Nam Sài Gòn với quy mô 103 ha tọa lạc tại địa bàn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An. Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho từ các dự án khác cũng được khai thác mạnh, chiếm tỷ trọng cao trong kết quả kinh doanh năm 2020.

Theo đó, năm 2020 công ty ghi nhận doanh thu 485 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 42% so với 2019. LNST đạt 79 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch, tăng 96% so với năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2020 tổng tài sản công ty đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 77% và tài sản dài hạn chiếm 23%.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 1.000 tỷ, tăng trưởng 103% và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với kết quả đạt được 2020.

Để đạt được chỉ tiêu trên, Thắng Lợi Group sẽ tiếp tục triển khai Giai Đoạn II dự án The Sol City – dự án trọng điểm của năm, tung ra thị trường dự án mới với tên gọi Westmarket Lạc Tấn tại Tân Trụ, Long An; triển khai dự án Central Hill Đức Hòa; tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh với các dự án J-Dragon, Youngtown Tây Bắc Sài Gòn; đẩy mạnh thực hiện M&A các dự án, quỹ đất để bổ sung kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Gỗ An Cường tham gia vào HĐQT Thắng Lợi Group.

Đặc biệt trong năm 2021, công ty đưa ra mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM, dự kiến thực hiên vào quý 4.

HUYỀN TRÂM