BizLIVE - Tổng giám đốc NAG Mai Thanh Phương đăng ký thoái toàn bộ vốn. Con trai và con gái chủ tịch Hội đồng quản trị DHT và DBC mua vào lượng cổ phiếu lớn.
DBC, DHT, NAG: Cổ đông nội bộ giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC): Bà Nguyễn Thu Hiền, con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị DBC Nguyễn Như So đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,06% vốn Dabaco, tương đương 664.675 cổ phiếu.

Giao dịch thực hiện từ 24/2 - 25/2/2014.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT): Ông Lê Anh Trung, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Văn Lớ đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 - 31/3/3014 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện ông Trung đang nắm 13.410 cổ phiếu, tương đương 0,21% vốn DHT.

Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG): Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Mai Thanh Phương đăng ký thoái toàn bộ hơn 1,45 triệu cổ phiếu NAG, tương đương 9,78% vốn mà bà này đang nắm giữ.

Mục đích của giao dịch là tái cấu trúc danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến từ 28/2 - 12/3/2014.

HÀ THU