BizLIVE - TIG cho biết lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 33% nhờ doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Đầu tư Thăng Long (TIG): 6 tháng lợi nhuận tăng 33% đạt 35 tỷ đồng sau soát xét
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã TIG) đã công bố báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét. Theo đó, sau soát xét lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 35,8 tỷ đồng, tăng 30,4%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 35,1 tỷ đồng, tăng 33,4% so với 6 tháng đầu năm 2018.

TIG cho biết, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng mạnh là do doanh thu bán hàng hóa, kinh doanh thương mại tăng hơn so với năm trước – doanh thu của báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất đã tăng lần lượt 15,5% và 15,3% (chủ yếu doanh thu kinh doanh bất động sản tăng mạnh); doanh thu tài chính tăng hơn so với cùng kỳ năm trước (trong kỳ, TIG ghi nhận gần 30 tỷ đồng lãi chuyển nhượng cổ phần).
Năm 2019, TIG đặt kế hoạch doanh thu 390 tỷ đồng cho công ty mẹ và 450 tỷ đồng cho hợp nhất; lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng cho công ty mẹ và 135 tỷ đồng cho hợp nhất.
Như vậy, 6 tháng đầu năm, TIG chỉ mới thực hiện gần 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Trước đó, tại kỳ họp thường niên năm 2019, lãnh đạo TIG cho biết năm 2019, dự án Đại Mỗ dự kiến sẽ được ghi nhận doanh thu 150 tỷ đồng; dự án Vườn Vua Resort & Villas ghi nhận doanh thu khoảng 250 – 300 tỷ đồng. Và kết quả kinh doanh năm 2019 không phụ thuộc vào kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của TIG đạt gần 1.226 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu tập trung vào tài sản dài hạn. Số dư tiền và các khảon tương đương tiền gần 79 tỷ đồng; số dư vay nợ ngắn và dài hạn 56 tỷ đồng.     

HỒNG QUÂN