BizLIVE -

Lãi ròng quý III giảm 61% so với cùng kỳ xuống 221,5 tỷ đồng do chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công.

Đất Xanh báo lãi sau thuế gần 222 tỷ đồng quý III/2020
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu đạt 797 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động môi giới vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gần 11 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) tăng mạnh lên 94 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không lớn. Kết quả, Đất Xanh báo lãi sau thuế 221,5 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 100 tỷ đồng, cũng giảm 72%.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sụt giảm là do chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Đất Xanh ghi nhận 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kỳ đồng thời lỗ ròng hơn 152 tỷ đồng. Lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ 388 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 907 tỷ đồng.

Thời điểm 30/9/2020, quy mô tổng tài sản Đất Xanh đã tăng 12% so với đầu năm, đạt 22.227 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44%, tương đương 9.756 tỷ đồng, tăng mạnh 44% so với đầu năm chủ yếu đến từ bất động sản dở dang.

Cùng với sự gia tăng quy mô tổng tài sản, nợ vay của Đất Xanh cũng tăng 1.567 tỷ đồng so với đầu kỳ lên mức 5.966 tỷ đồng trong đó phần lớn là nợ dài hạn.

Mặc dù lỗ sau 9 tháng đầu năm tuy nhiên Đất Xanh vẫn tích lũy được gần 949 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn 297 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần bên cạnh hơn 84 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ