BizLIVE - Trước đó, Đạt Phương đã đăng ký mua lại tối đa 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 3,33% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ trong khoảng thời gian từ 18/3 - 20/4/2020. 
Đạt Phương (DPG) bị nhắc nhở do giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có công văn nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định đối với CTCP Đạt Phương (mã DPG). Qua theo dõi và kiểm tra, HoSE nhận thấy ngày 15/4/2020 Đạt Phương đã đặt lệnh mua với mức giá đặt lệnh không đúng quy định.

Trước đó, Đạt Phương đã đăng ký mua lại tối đa 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 3,33% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ trong khoảng thời gian từ 18/3 - 20/4/2020. Nguồn vốn thực hiện có thể trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác.

Nguyên tắc xác định giá theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của HoSE.

Cụ thể, Giá đặt mua </= Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu). Số lượng đặt mua nằm trong khoảng từ 3 - 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký, tương đương khoảng 45.000 - 150.000 đơn vị.

Hiện tại, thời gian đăng ký giao dịch đã kết thúc, Đạt Phương chưa có báo cáo cụ thể về kết quả giao dịch. Trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch, cổ phiếu DPG trên thị trường giao động quanh vùng giá từ 21.000 - 26.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính số tiền Đạt Phương phải chi nếu muốn mua đủ số cổ phiếu đăng ký vào khoảng 31,5 - 36 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Đạt Phương kết thúc quý I/2020 với doanh thu thuần đạt 473,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ nhờ tiến hành bàn giao nhà cho người mua và hạch toán doanh thu của mảng bất động sản. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về hơn 44 tỷ đồng, gấp đôi quý I/2019.

Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.382 tỷ đồng, lãi sau thuế 229 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 3% so với năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt 194 tỷ. Với kết quả đạt được trong quý I, công ty đã hoàn thành được 20% kế hoạch doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận.

THANH HÀ