BizLIVE -

Ngày 17/01/2019 CTCP Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã: DCM) vừa công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với mục tiêu đạt 6.924 tỷ đồng và 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đạm Cà Mau : Năm 2019 dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch năm 2018 thì kế hoạch năm 2019 của DCM ghi nhận mức tăng hơn 10% về doanh thu nhưng lợi nhuận sẽ giảm so với các năm trước.

Đạm Cà Mau cho biết, lợi nhuận năm 2019 giảm do năm 2019 là năm đầu tiên DCM áp dụng giá khí mới trong khi nhà máy vẫn còn trong giai đoạn khấu hao với chi phí khá lớn.

Với việc dự báo được những khó khăn, DCM đã chủ động lập kế hoạch để phòng ngừa trước những rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các ảnh hưởng của CPTPP, nguồn cấp khí có thể sẽ suy giảm và biến đổi khí hậu trong năm 2019 sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ phân bón tại các thị trường. Tất cả các kịch bản kinh doanh này đều được công ty phân tích kỹ càng và vận dụng tối đa nguồn nội lực.

Năm 2019, DCM sẽ duy trì tình trạng nhà máy sản xuất ổn định với 775.000 tấn Đạm Cà Mau, 80.000 tấn NPK; kinh doanh trọn bộ 7 sản phẩm mang thương hiệu Đạm Cà Mau với hơn 1 triệu tấn.

Theo DCM, năm 2019 là năm bản lề của DCM để thực hiện công tác tái cấu trúc công ty, áp dụng chiến lược mới trong hoạt động và mô hình kinh doanh của công ty để đa dạng hóa sản phẩm, thu về lợi ích tối đa cho công ty.

HỒNG QUÂN