BizLIVE - UOB Asset Management, thành viên của ngân hàng Singpore - United Overseas Bank (UOB) mua lại CTCP Quản lý quý VAM Việt Nam với giá 113,68 tỷ đồng. 
“Đại gia” từ Singapore lên kế hoạch thâu tóm công ty quản lý quỹ Việt Nam đang thua lỗ
Tin từ The Business Times cho biết, UOB Asset Management, thành viên của ngân hàng Singpore - United Overseas Bank (UOB) đang lên kế hoạch mua lại CTCP Quản lý quỹ VAM Việt Nam (VAM Vietnam Fund Management JSC) với mức giá 113,68 tỷ đồng.
Hiện, UOB Asset Management đã đạt được thỏa thuận về việc mua lại 1,13 triệu cổ phần VAM Việt Nam từ ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT VAM Việt Nam, tương ứng với 24,53% vốn điều lệ công ty. 
UOB Asset Management sẽ tiếp tục mua thêm 3,47 triệu cổ phần VAM Việt Nam, tương ứng 75,47% vốn điều lệ công ty từ các cổ đông khác. Sau khi hoàn tất thương vụ, CTCP Quản lý quỹ VAM Việt Nam sẽ trở thành công ty con của UOB Asset Management.
Tại ngày 31/10/2019, giá trị tài sản của VAM Việt Nam đạt 26 tỷ đồng và công ty quản lý danh mục với giá trị 114 tỷ đồng.
Việc mua lại dự kiến sẽ không tác động lớn đến thu nhập hoặc tài sản hữu hình ròng của UOB cho năm tài chính hiện tại. Thương vụ mua lại giúp tăng cường hình ảnh của UOB Asset Management tại thị trường châu Á, phù hợp với chiến lược của công ty.
Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019 cho biết VAM Việt Nam lỗ 2,06 tỷ đồng, qua đó kéo lỗ lũy kế lên 20,2 tỷ đồng. 
Trong khi đó, UOB Asset Management được thành lập vào năm 1986 và là công ty quản lý tài sản hàng đầu Châu Á với quy mô danh mục tại ngày 31/12/2018 đạt 35,1 tỷ đô la Singapore (597.000 tỷ đồng).

BẢO VY