BizLIVE - CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 19/4 tới.
Coteccons vẫn trống ghế Tổng giám đốc, đặt mục tiêu lãi chỉ nhích nhẹ 2%
Coteccons đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 gần như đi ngang.

Theo tài liệu, công ty lên kế hoạch doanh thu năm 2021 là 17.413 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 340 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện 2020.

Trước đó năm 2020 công ty đạt doanh thu 14.558 tỷ đồng, giảm 38%; lãi sau thuế là 334 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước. Theo đó, CTD sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt 10%, tổng giá trị hơn 74 tỷ đồng.

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát 2020 là hơn 1,3 tỷ đồng, tương ứng 0,4% lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ. Tương tự, công ty sẽ trình kế hoạch thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát là 0,4% lãi sau thuế của năm tài chính 2021.4.6

Đại hội cũng sẽ thông qua việc cập nhật và thay đổi nghề nghề công ty. Trong đó, CTD bổ sung một số ngành nghề như xây dựng công trình điện, viễn thông liên lạc, khai khoáng… Nhưng xây dựng nhà để ở vẫn là ngành nghề kinh doanh chính.

Nội dung quan trọng khác được trình đại hội là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. theo đó, căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Quốc Hiệp, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm 2 thành viên này.

HĐQT CTD hiện gồm ông Bolat Duisenov, Chủ tịch và 4 thành viên gồm ông Talgat Turumbayev, ông Tan Chin Tiong, ông Yerkin Tatishev và Herwig Guido H.Van Hove. Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, HĐQT dự kiến tăng số lượng thành viên lên 8. Theo  đó, CTD sẽ tiến hành bầu thêm 3 thành viên HĐQT.

Về Ban Tổng giám đốc, mới đây, Coteccons đã bầu bổ sung 4 Phó TGĐ gồm ông Chris Senekki, Phan Hữu Duy Quốc, Võ Hoàng Lâm và Nguyễn Ngọc Lân. Ông Võ Thanh Liêm rời vị trí Quyền Tổng giám đốc. Đến nay, vị trí CEO của CTD vẫn trống ghế.

Coteccons dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ hoặc giá trị phù hợp với quyền phê duyệt của HĐQT tùy vào tình hình cụ thể. ĐHĐCĐ dự kiến ủy quyền HĐQT thông qua mục đích sử dụng vốn huy động được, các điều kiện và điều khoản vụ thể của trái phiếu tại phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến trái phiếu.

Công ty cũng dự kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP nhằm khích lệ tinh thần làm việc của người lao động cũng như gắn bó với công ty. Theo đó, tỷ lệ phát hành sẽ phụ thuộc vào BCTC hợp nhất kiếm toán 2021, theo 2 trường hợp: một, nếu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt như kế hoạch, tỷ lệ phát hành là 1%/lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương số lượng phát hành khoảng 742.836 cổ phiếu; hai, nếu doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch thì tỷ lệ phát hành sẽ do HĐQT đề xuất, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giá phát hành ESOP không thấp hơn 10.000 đồng/CP và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022. Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, thành viên ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác.

HUYỀN TRÂM