BizLIVE - Coteccons dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 sang ngày 26/4, đồng thời bổ sung nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Coteccons dời lịch đại hội cổ đông, bổ sung nội dung miễn nhiệm lãnh đạo
Năm 2021, CTD đặt mục tiêu lợi nhuận gần như đi ngang.

Hôm nay 15/4, CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ tổ chức ngày 26/4 tới (dự kiến trước đó là ngày 19/4).

Theo đó đại hội bổ sung nội dung việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Trước đó, CTD công bố đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát công ty của ông Luis Fernando Garcia Agraz kể từ ngày 8/4.

Theo tài liệu công bố, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 17.413 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 340 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện 2020.

Năm 2020, công ty đạt doanh thu 14.558 tỷ đồng, giảm 38%; lãi sau thuế là 334 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước. Theo đó, CTD sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt 10%, tổng giá trị hơn 74 tỷ đồng.

Đại hội sẽ xin ý kiến thông qua việc cập nhật và thay đổi ngành nghề công ty. Trong đó, CTD bổ sung một số ngành nghề như xây dựng công trình điện, viễn thông liên lạc, khai khoáng… Nhưng xây dựng nhà để ở vẫn là ngành nghề kinh doanh chính, trái với nhiều đồn đoán trên thị trường việc CTD sẽ bỏ mảng xây dựng.

Nội dung quan trọng khác được trình đại hội là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Quốc Hiệp, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm 2 thành viên này.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, HĐQT dự kiến tăng số lượng thành viên lên 8. Theo đó, CTD sẽ tiến hành bầu thêm 3 thành viên HĐQT.

Về Ban Tổng giám đốc, mới đây, Coteccons đã bầu bổ sung 4 Phó TGĐ gồm ông Chris Senekki, Phan Hữu Duy Quốc, Võ Hoàng Lâm và Nguyễn Ngọc Lân. Ông Võ Thanh Liêm rời vị trí Quyền Tổng giám đốc. Đến nay, vị trí CEO của CTD vẫn trống ghế.

Coteccons dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ hoặc giá trị phù hợp với quyền phê duyệt của HĐQT tùy vào tình hình cụ thể. ĐHĐCĐ dự kiến ủy quyền HĐQT thông qua mục đích sử dụng vốn huy động được, các điều kiện và điều khoản vụ thể của trái phiếu tại phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến trái phiếu.

Công ty cũng dự kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP nhằm khích lệ tinh thần làm việc của người lao động cũng như gắn bó với công ty. Theo đó, tỷ lệ phát hành sẽ phụ thuộc vào BCTC hợp nhất kiếm toán 2021, theo 2 trường hợp: một, nếu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt như kế hoạch, tỷ lệ phát hành là 1%/lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương số lượng phát hành khoảng 742.836 cổ phiếu; hai, nếu doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch thì tỷ lệ phát hành sẽ do HĐQT đề xuất, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giá phát hành ESOP không thấp hơn 10.000 đồng/CP và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022. Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, thành viên ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác.

HUYỀN TRÂM