BizLIVE - Hội đồng Quản trị CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa ra nghị quyết thông qua loạt vấn đề trong đó có thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao.
Coteccons công bố biến động lãnh đạo
Ông Võ Thanh Liêm đảm nhiệm vị trí Quyền TGĐ Coteccons.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Sỹ Công rời chức danh Tổng giám đốc do kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 5/8. Đồng thời thông qua từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của ông Trần Quang Quân kể từ ngày 5/8.

HĐQT CTD thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm, hiện là Phó Tổng Giám Đốc làm Quyền Tổng giám đốc Công ty Coteccons kể từ ngày 6/8.

Ông Võ Thanh Liêm bắt đầu làm việc với Coteccons từ năm 2002 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ năm 2017. Ông Liêm có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chính tại Coteccons ở các lĩnh vực quan trọng như điều hành khối xây lắp, xúc tiến, mở rộng quan hệ với các với các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

HĐQT CTD cho biết, ông Liêm sẽ cùng với Ban điều hành và HĐQT tiếp tục phát huy thế mạnh của Coteccons và thực hiện những cải tiến mới cho Coteccons với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. 

Việc lựa chọn ông Liêm vào vị trí Quyền Tổng giám đốc cũng như bổ nhiệm một số nhân sự, chuyên gia từ cả nguồn lực mới và hiện hữu tại Coteccons cho thấy cam kết trước cổ đông trong thực hiện đổi mới với tư duy mở rộng, hướng tới những thay đổi tích cực cho Coteccons được HĐQT công ty nêu ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 6.

Theo HĐQT CTD, các nhiệm vụ trọng yếu trước mắt được HĐQT công ty đưa ra gồm có việc xây dựng một chiến lược kinh doanh mới, với sự tư vấn của các chuyên gia thế giới. Các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT được tái cơ cấu và nâng cấp trở thành các ban chuyên biệt, đóng vai trò tư vấn và ra quyết định trong phạm vi được ủy quyền, nhằm đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh và tuân thủ việc thực thi chiến lược.

Các chuyên gia được đề cử có ông Wayne Harris, chuyên gia xây dựng và ông David Evans, chuyên gia tư vấn quản lý và chiến lược cấp cao trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, HĐQT CTD đã lập lịch trình sơ bộ và giao trách nhiệm cho một số thành viên khởi động các hoạt động, thảo luận và thông qua một số vấn đề định kỳ bao gồm thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu 7.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 281 tỷ đồng; mục tiêu của năm 2020 là doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 580-600 tỷ đồng; thông qua việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán quốc tế E&Y; hoàn tất các thủ tục thực hiện một số nghị quyết khác đã thông qua tại ĐHĐCĐ; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông 30% mệnh giá (3.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến thực hiện trong tháng 8 này.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã thảo luận một số vấn đề về đại dịch Covid-19, xác định đó vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để hoàn thiện công ty. HĐQT công ty đánh giá, thế giới và Việt Nam đang đứng trước những thay đổi sâu sắc, nhanh chóng và mạnh mẽ. Nếu một doanh nghiệp thiếu sự chuẩn bị để đối mặt với những cú sốc của sự thay đổi ấy sẽ bị đào thải, Coteccons cũng không phải là ngoại lệ.

Mới đây, ngay sau đại hội cổ đông, Coteccons đã công bố trúng thầu 5 dự án mới với tổng giá trị hợp đồng gần 3.200 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM