BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện.
Công ty Thiết bị phụ tùng cơ điện bị phạt 30 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện, địa chỉ: Số 56, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 30/11/2016. Ngày 23/01/2017, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 nhưng không thực hiện chốt danh sách cổ đông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

BẢO NGỌC