Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải vừa ký Quyết định số 1807/QĐ - BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) để cổ phần hóa.
Công ty mẹ - Vietnam Airlines có giá trị khoảng 2,74 tỷ USD
Ảnh minh họa

Cụ thể, giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán (sau khi thực hiện xử lý tài chính theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước) là 57.156,5 tỷ đồng (tương đương 2,744 tỷ USD), trong đó giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 10.576,3 tỷ đồng (507,79 triệu USD). Giá trị doanh nghiệp theo kết quả xác định tại thời điểm 31/12/2013 bằng phương pháp khác là 57.047,89 tỷ đồng (tương đương 2,739 tỷ USD), trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 23.493,98 tỷ đồng (1,128 tỷ USD).

Được biết, giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Vietnam Airlines thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Theo baodautu.vn