BizLIVE -

Hoa Sen cũng dự kiến phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2017 – 2018 với tỷ lệ 10% trong tháng 4 qua đó tăng vốn điều lệ lên mức 4.223 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng mạnh, Hoa Sen xin ý kiến phát hành cổ phiếu huy động 1.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Ngày 29/3 tới đây CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm xin chủ trương của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 03/04 đến ngày 26/04/2019. Mức vốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định phương án phát hành, tỷ lệ phát hành, giá phát hành, thời gian phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan.

Mới đây, Hoa Sen cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức niên độ tài chính 2017 - 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với 384,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng khối lượng Hoa Sen dự kiến phát hành là gần 38,5 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành theo mệnh giá gần 385 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Hoa Sen dự kiến sẽ tăng từ 3.848 tỷ đồng lên mức 4.233 tỷ đồng.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 4 và thời gian hoàn thành việc chi trả dự kiến trước ngày 30/6. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018 theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán.

Về kết quả kinh doanh niên độ 2017 - 2018, Hoa Sen ghi nhận 34.441 tỷ đồng doanh thu, tăng 31,7% so vứi niên độ trước. Tuy nhiên, giá vốn cùng các chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh khiến lãi sau thuế giảm mạnh xuống 409 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với niên độ trước và là mức thấp nhất trong 4 năm qua. Kết quả này còn kém rất xa mục tiêu đạt 1.650 tỷ đồng lãi sau thuế đề ra trước đó.

Trong niên độ tài chính 2018 - 2019, Hoa Sen đặt mục tiêu đạt 31.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, sau liên tiếp những sóng giảm trong năm 2018, HSG giảm sâu về vùng đáy 6.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, nhờ cầu bắt đáy khá mạnh cùng những thông tin hỗ trợ từ việc mua vào của lãnh đạo doanh nghiệp, cổ phiếu HSG có xu hướng tăng trở lại từ đầu tháng 2/2019 và có thời điểm tiến gần về mệnh giá.

Kết thúc phiên giao dịch 07/03, cổ phiếu HSG đã tăng hơn 50% so với vùng đáy và dừng ở mức 9.200 đồng/cổ phiếu tương đương mức vốn hóa hơn 3.500 tỷ đồng.

THANH HÀ