BizLIVE - CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) vừa công bố thông tin liên quan đến việc đấu giá cổ phần và trái phiếu hoán đổi cổ phần CTCP Đầu tư hạ tầng CII (CII B&R, mã LGC). 
CII ước lãi 1.600 tỷ đồng từ việc bán cổ phần công ty con
Cầu Bình Triệu - một dự án hạ tầng giao thông của CII.
CII cho biết đã có nhà đầu tư chào mua toàn bộ 20 triệu cổ phần CII B&R và 1.200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu hoán đổi với giá chào mua vượt xa giá khởi điểm 16.500 đồng/cổ phần. 

Giả định thương vụ này thành công sẽ mang về ít nhất 1.600 tỷ đồng lợi nhuận cho CII, bao gồm giá trị thặng dư cổ phần CII B&R mà CII đang sở hữu. 

Được biết việc thực hiện chào bán cổ phần CII B&R và phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm huy động vốn để CII B&R nhận chuyển giao toàn bộ các dự án cầu đường từ CII sang. 

Mới đây trong báo cáo tài chính của CII, công ty cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng 2014 ở mức 278 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với lợi nhuận 9 tháng đầu 2013. Với kết quả này, CII đã vượt 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra trước đó. 

Trong 2015, dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.145 tỷ đồng, chi phí hơn 2.475 tỷ đồng và 670 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch lợi nhuận này của CII gấp 2,8 lần kế hoạch đề ra năm 2014.

NGUYÊN MINH