BizLIVE - Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc kể từ ngày 8/2.
Chứng khoán Rồng Việt bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc
Tân CEO VDSC bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - mã VDS) vừa công bố thông tin biến động vị trí Tổng giám đốc công ty.

Theo đó, HĐQT VDSC chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hiếu kể từ 8/2. Đồng thời công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc kể từ thời điểm trên.

Ông Nguyễn Hiếu sinh năm 1973, trình độ thạc sỹ kinh tế; đảm nhiệm vị trí CEO VDSC từ tháng 9/2012. Trước đó, ông Hiếu làm Phó Tổng giám đốc công ty từ 2006; Trưởng Phòng môi giới Chứng khoán TP.HCM; Chuyên viên môi giới, Phó Trưởng Phòng môi giới Chứng khoán Vietinbank; Nhân viên tín dụng Sở Giao dịch II - Vietinbank.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền sinh năm 1979, trình độ thạc sỹ kinh tế. Bà Huyền tham gia VDSC từ những ngày đầu thành lập công ty và đã từng giữ các vị trí Trưởng Phòng Giao dịch, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán. Trước đó, bà Thu Huyền làm việc tại Chứng khoán Vietinbank.

Mới đây, VDS công bố kết quả kinh doanh quý 4/2020 với tổng doanh thu là hơn 206 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020 tổng doanh thu đạt 466,32 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 193 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 330% so với 2019 và vượt 328% kế hoạch đề ra.

HUYỀN TRÂM