BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 880/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á với số tiền là 125 triệu đồng.
Chứng khoán Đông Á bị phạt 125 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 880/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (Địa chỉ: Tầng 2&3, Toà nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 125triệu đồng theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Và Khoản 22, Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2012/NĐ-CP do Công ty cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

MINH TRANG