BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1020/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh.
Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 250 triệu đồng
Ảnh minh họa.
 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1020/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh (địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Paxsky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
Cụ thể, chứng khoán Bảo Minh bị phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

BẢO NGỌC