BizLIVE - Việc ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB rời khỏi vị trí thành viên HĐQT Bất động sản Nam Long nhằm tuân thủ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Chủ tịch OCB rút khỏi Hội đồng quản trị Nam Long
Ông Trịnh Văn Tuấn rút khỏi HĐQT Nam Long từ ngày 21/4/2018.

Theo HoSE, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa thông qua việc miễn nhiệm ông Trịnh Văn Tuấn khỏi chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2018.

Đồng thời thống nhất không bầu bổ sung thêm thành viên mới và sẽ duy trì cơ cấu HĐQT Nam Long với 9 thành viên. Nội dung  này sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 sắp tới.

Ông Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông là thành viên sáng lập Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), đảm nhiệm chủ tịch nhà băng này từ năm 2002 đến 2008. Ông là Chủ tịch CTCK Quốc tế VIS từ 2007 đến 2010.

Từ năm 2010 ông là Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Ngân hàng Phương Đông (OCB) và từ tháng 5/2012 đến nay ông giữ vị trí Chủ tịch OCB.

Ông tham gia thành viên HĐQT Nam Long từ ngày 25/4/2014. Việc ông rút khỏi HĐQT của NLG nhằm tuân thủ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/1/2018. Theo đó, chủ tịch HĐQT ngân hàng không được làm thành viên HĐQT ở các doanh nghiệp khác.

HUYỀN TRÂM