BizLIVE - Futa Bus Lines nêu những vấn đề lạm thu giá dịch vụ của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ.
Cho rằng bị lạm thu, doanh nghiệp kiến nghị Chủ tịch TP. Cần Thơ xử lý
Nhà xe Phương Trang kiến nghị lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra việc thu giá dịch vụ của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ.

CTCP Xe khách Phương Trang - Futa Bus Lines vừa có Văn bản 186 ngày 22/5 gửi ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ xe qua bến tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ.

Trong văn bản gửi đi, Futa Bus Lines nêu rằng Công ty đã chịu nhiều thiệt hại do sự “lạm thu” của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ, tập trung ở ba nhóm thu.

Thứ nhất, thu giá dịch vụ xe ra vào bến quá cao. Ví dụ tuyến Cần Thơ - Sài Gòn đã bị CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ thu với mức 9.800 đồng/giường/chuyến, chưa gồm VAT. Trong khi đó tại đầu đối lưu Bến xe miền Tây ở TP.HCM cũng là bến xe loại 1 chỉ thu có 4.540 đồng/giường/chuyến, đã bao gồm VAT.

Thứ hai, Futa Bus Lines cho rằng, việc bày vẽ thêm nhiều khoản thu sai trái mà chỉ duy nhất tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ thực hiện áp đặt. Đó là việc thu giá dịch vụ cho thuê vị trí đậu xe lên tài đón khách có mái che với mức 24.000 đồng/xe/chuyến. Điều đáng nói, xe ra vào bến là nhằm đón trả khách và phương tiện bắt buộc phải đậu tại vị trí lên tài để đón khách, khoản này đã được thu qua giá dịch vụ xe ra vào bến.

Ngoài ra, bến xe còn thực hiện thu giá dịch vụ gom rác tại xe với mức 12.000 đồng/xe/chuyến. Trong khi giá dịch vụ xe ra vào bến đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến xe ra vào bến. Mặt khác, vệ sinh thu gom rác trên xe đã được doanh nghiệp tự thực hiện.

Thu giá dịch vụ cưng ứng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, chào mời hướng dẫn hành khách đi đúng từng chuyến xe theo biểu đồ chạy xe của đơn vị kinh doanh vận tải và ghi nhận hình ảnh, thời gian xe xuất bến, giám sát phòng chống khủng bố, phương tiện vận chuyển động vật hoang dã với mức 8.000 đồng/xe/chuyến.

Futa Bus Lines cho rằng, biện pháp trên là thuộc quản trị nội bộ và trách nhiệm của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ. Mặt khác, nhà xe này cho biết đã có hệ thống công nghệ thông báo cho từng hành khách đi xe, Phương Trang không sử dụng dịch vụ chào mời hướng dẫn hành khách của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ.

Thu giá dịch vụ xe khách lên, xuống hàng hóa với mức 25.000 đồng/xe/chuyến. Nhà xe nêu, đối với xe khách đậu tại vị trí lên xuống khách, kết hợp với vận chuyển hành lý, hàng hóa của hành khách gửi kèm thì Bến xe Trung tâm Tp. Cần Thơ cũng áp đặt khoản thu này.

Thứ ba, áp đặt truy thu giá dịch vụ xe ra vào bến cho các chuyến xe không hoạt động với mức thu 6.500 đồng/xe/chuyến là không có cơ sở.

Futa Bus Lines cho biết, căn cứ điều kiện thanh toán của Hợp đồng cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ giữa CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ với Futa Bus Lines có quy định “Giá dịch vụ xe ra, vào bến và các khoản thu giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại bến, thanh toán theo từng chuyến xe trước khi xe xuất bến”. Tuy nhiên CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ đã đơn phương áp đặt truy thu giá dịch vụ xe ra vào bến cho các chuyến xe không hoạt động.

Nhà xe này cho biết, ngành vận tải hành khách đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Chính phủ, bộ ngành và chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trước tình hình lạm thu của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ, Công ty Phương Trang kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ xem xét, chỉ đạo một số vấn đề.

Cụ thể, cần chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh lại mức giá dịch vụ xe ra, vào bến tại các bến xe khách trên địa bàn TP. Cần Thơ cho phù hợp với mặt bằng chung của cả nước. Tổ chức kiểm tra các khoản thu “giá dịch vụ cho thuê vị trí đậu xe lên tài đón khách có mái che”, “giá dịch vụ gom rác tại xe”, “giá dịch xe khách lên, xuống hàng hóa”… tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ có trùng lắp và đúng quy định.

Chỉ đạo Sở Giao thông bận tải rà soát, kiểm tra và có văn bản yêu cầu CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ thực hiện thu đúng số chuyến xe thực tế hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ.

HUYỀN TRÂM