BizLIVE - DRC thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ là 20% và bằng tiền mặt
Cao su Đà Nẵng chi trả cổ tức 2013 tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức 2013. 

Theo đó, DRC thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ là 20% và bằng tiền mặt, tương đương với mỗi cổ phiếu cổ đông được nhận 2.000 đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2014.

Hiện DRC có hơn 83 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Dự tính DRC sẽ phải chi ra 166 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2013. 

Trong năm 2014, DRC dự kiến đạt 1.350 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng 29% so với 2013, doanh thu bán hàng đạt 3.485 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 3.350 tỷ đồng, tăng 20% so với 2013.

Lợi nhuận trước thuế dự tính đạt 425 tỷ đồng, giảm 15% so với 2013. 

Được biết, trong năm 2013, DRC đạt 1.043 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng 10% so với kế hoạch. Doanh thu bán hàng của Công ty trong 2013 đạt 2.911 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 2.799 tỷ đồng, chỉ đạt kế hoạch 92,7%.

Tính cả năm 2013, công ty lãi 500,5 tỷ đồng trước thuế, tăng 20% so với kế hoạch năm 2013.

THÁI DƯƠNG