BizLIVE -

6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận doanh thu 3.493 tỷ đồng và 1.372 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 25% và 12% so với cùng kỳ.

Cảng hàng không (ACV) báo lãi hơn 500 tỷ đồng quý 2/2021 nhờ chênh lệch tỷ giá
Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã ACV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 1.579 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ. Không còn kinh doanh dưới giá vốn như cùng kỳ, lãi gộp được cải thiện đáng kể từ âm gần 450 tỷ lên hơn 74 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh đến 66% lên hơn 926 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá. Mặt khác, chi phí tài chính được tiết giảm đáng kể, từ mức 385 tỷ chỉ còn 23 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.

Sau khi từ các chi phí hoạt động, ACV lãi ròng 508 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 510 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 320 tỷ đồng cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận doanh thu 3.493 tỷ đồng và 1.372 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 25% và 12% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các mảng doanh thu truyền thống như dịch vụ mặt đất, dịch vụ an ninh hành khách hành lý, cho thuê mặt bằng... đều giảm mạnh, ngược lại ACV phát sinh thêm dịch vụ hạ cất cánh mang về 733 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự báo tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát trong tháng 8 và các đường bay quốc tế phục hồi dần từ cuối quý 3/2021, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của ACV đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 10.564 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.359 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 33% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của ACV vẫn duy trì ở mức hơn 56.000 tỷ đồng trong đó tiền gửi chiếm đến 58% với gần 32.700 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp cũng tích lũy được hơn 10.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 6.000 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ