BizLIVE - DVP thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 là 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt. 
Cảng Đình Vũ sắp chi 80 tỷ đồng trả cổ tức 2013
Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức 2013. 

Theo đó, DVP thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 là 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt

Như vậy, với mỗi cổ phiếu cổ đông được nhận 2.000 đồng.

Trong tháng 5/2014 công ty sẽ chốt danh sách trả cổ tức cho cổ đông. 

Hiện DVP có 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành với vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Dự tính DVP sẽ phải chi ra 80 tỷ đồng để chi trả cổ tức 2013. 

Được biết, trong năm 2013 DVP lãi ròng đạt 197 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2012. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, cả năm công ty đã hoàn thành vượt mức 16,5%.

NGUYÊN MINH