BizLIVE - CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra những dự báo cho kết quả kinh doanh quý cuối năm của 2 doanh nghiệp lớn là CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) và CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC).
BVSC: Lợi nhuận DXG quý IV tăng mạnh, DRC tiếp tục giảm
Ảnh minh họa.
Theo đó, BVSC dự kiến trong riêng quý IV, DXG đạt 223 tỷ đồng doanh thu và 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kéo lợi nhuận cả năm lên 135 tỷ đồng, tăng 62% so với năm ngoái.  
Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này là do DXG ghi nhận lợi nhuận gộp từ dự án Gold Hill và các dự án thứ cấp chưa kịp ghi nhận trong quý III được chuyển sang ghi nhận trong quý IV. 

Với ước tính này, DXG đặt mục tiêu trong năm 2015 với lợi nhuận trước thuế 571 tỷ đồng, trong đó hớn 351 tỷ đồng đến từ việc kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 362 tỷ đồng. 

Đối với DRC, BVSC dự báo lợi nhuận quý IV tiếp tục giảm mạnh chủ yếu do việc di dời nhà máy và các chi phí vẫn ở mức cao. 

Dự báo trong quý IV, doanh thu thuần đạt 837 tỷ đồng và 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ước tính cả năm DRC đạt 317 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 
Trước đó DRC cho biết trong quý IV, DRC phấn đấu doanh thu thuần đạt 840 tỷ đồng và 91 tỷ đồng trước thuế.

NGUYÊN MINH