BizLIVE - Lợi nhuận quý 3 của BSC tăng 53% so với cùng kỳ nhưng dư nợ cho vay gần như không thể cải thiện hơn do đã sát trần quy định.
BSC báo lãi 9 tháng tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, margin sát trần quy định
Ảnh minh họa.
Quý 3/2021, doanh thu hoạt động của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tăng 61% so với cùng kỳ lên 320 tỷ đồng, với doanh thu môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất. Doanh thu môi giới tăng hơn 2 lần lên 119 tỷ đồng.
Trong khi mảng cho vay margin đứng sau, đạt tăng trưởng gần 2,5 lần lên 78,3 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính cũng đem lại lãi nhưng giảm so với cùng kỳ đạt 72,8 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động của BSC có tới hơn một nửa là chi phí môi giới, tăng hơn 2 lần đạt 77 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh nhưng không chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí, đạt 40 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế của BSC quý 3 đạt 104,4 tỷ đồng, tăng 53%. Lũy kế 9 tháng đạt 281,9 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện dư nợ của BSC đạt 3.096,32 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với quý 2/2021. So với vốn chủ sở hữu BSC cũng đang nó dư nợ cho vay gần ở mức trần quy định của UBCK. 
Công ty sẽ cần phải tăng vốn thêm vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay của nhà đầu tư.
Theo kế hoạch trình tại ĐHĐCĐ năm nay, BSC dự kiến phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong năm 2021 - quý 1/2022. Dự kiến, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại sau phát hành là 35%.

MAI HƯƠNG