BizLIVE - Bộ Tài chính đề nghị Cần Thơ tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giá dịch vụ ra, vào bến xe, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khác tại bến xe, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật,
Bộ Tài chính yêu cầu Cần Thơ báo cáo xử lý vụ “lạm thu” tại bến xe khách trung tâm
Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Cần Thơ rà soát, báo cáo UBND TP. Cần Thơ về giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn.

Bộ Tài chính vừa có văn bản 7596 ngày 23/6 gửi Sở Tài chính Cần Thơ về giá dịch vụ tại Bến xe khách trung tâm TP. Cần Thơ. Văn bản được gửi đi sau khi Bộ nhận được phản ánh từ CTCP Xe khách Phương Trang (Futa Buslines). Theo đó, Bộ này nêu ý kiến ở 3 nội dung.

Thứ nhất, về dịch vụ ra, vào bến xe ô tô. Theo khoản 6 Điều 82 Luật Giao thông đường bộ “UBND tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô”.

Tại Điều 20 Luật Giá quy định nguyên tắc định giá của Nhà nước phải bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ. Phương pháp định giá chung được thực hiện theo Thông tư số 25/2014 của Bộ Tài chính.

Tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 152/2014 BTC - Bộ GTVT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ quy định trình tự, thủ tục lập phương án giá, thẩm định và ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô. Sở Tài chính thẩm định sau đó trình UBND TP quyết định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Cần Thơ rà soát, báo cáo UBND TP. Cần Thơ về giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc, phương pháp định giá theo quy định của pháp luật hiện hành, không tính vào giá các khoản chi phí đã tính vào giá dịch vụ khác , các khoản do ngân sách nhà nước bảo đảm (nếu có) .

Thứ hai, về giá các dịch vụ khác tại bến xe. Bộ nêu, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khác tại bến xe trừ dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Cần Thơ theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND TP đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ xem xét, định giá bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giả thị trường địa phương, có giải pháp tiết kiệm chi phí để giảm giá dịch vụ nhằm hỗ trợ các đơn vị vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 ,

Thứ ba, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trong trường hợp cần thiết, Sở Tài chính chủ trì trình UBND TP quy định bổ sung các dịch vụ hỗ trợ vận tải vào danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá tại địa bàn địa phương theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải Cần Thơ theo chức năng nhiệm vụ đã được pháp luật quy định tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giá dịch vụ ra, vào bến xe, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khác tại bến xe, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu các sở có văn bản báo cáo việc xử lý kiến nghị của Công ty Phương Trang và gửi Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp trả lời kiến nghị của đơn vị.

Trước đó BizLIVE từng đề cập, Futa Buslines đã gửi văn bản tới ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ xe qua bến tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ.

Trong đó, Futa Bus Lines nêu Công ty đã chịu nhiều thiệt hại do sự “lạm thu” của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ, tập trung ở ba nhóm thu gồm thu giá dịch vụ xe ra vào bến quá cao; việc bày vẽ thêm nhiều khoản thu sai trái mà chỉ duy nhất tại bến xe thực hiện áp đặt; áp đặt truy thu giá dịch vụ xe ra vào bến cho các chuyến xe không hoạt động…

Trước tình hình lạm thu của CTCP Bến xe tàu phà Cần Thơ tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ, Công ty Phương Trang kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ xem xét, chỉ đạo sở ngành liên quan vào cuộc.

Sau khi doanh nghiệp vận tải trên đưa ra các cáo buộc, hàng loạt doanh nghiệp cũng đã lên tiếng về việc tận thu tại bến xe Cần Thơ.

HUYỀN TRÂM